Search


Search (type:(故宮文物月刊) AND issue:(443)) ,Found 12 items

ADD
Advance Options

Further Search

  • ~
Output Record
Output fields
Output format
Char encode

    Empty
  •  
  •  Page /1 page
Cover Title Author INFO
畫史圖形備遠賓-職貢圖的風格形制與涉外意識 鄭淑方 Click: 832, Rate: 0, Bookmark: 0
京華勝概-院藏清明上河圖賞析 童文娥 Click: 827, Rate: 0, Bookmark: 0
朝貢制度剪影-《明太祖御筆》中的越南與占城 陳國棟 Click: 708, Rate: 0, Bookmark: 0
胡人遙集與邦國來朝 羅丰 Click: 575, Rate: 0, Bookmark: 0
明謝時臣〈仿李成寒林平野文徵明題長歌合卷〉 許文美 Click: 686, Rate: 0, Bookmark: 0
真實與想像 主編 Click: 1378, Rate: 0, Bookmark: 0
熟悉又陌生的泰國-2019「故宮亞洲藝術節」紀實 鄭莉蓉 Click: 546, Rate: 0, Bookmark: 0
「博物館宗教文物策展與保存」國際工作坊紀要 杜士宜 Click: 563, Rate: 0, Bookmark: 0
獻給濕婆神的聖物-越南占婆王朝林迦罩 鍾子寅 Click: 611, Rate: 0, Bookmark: 0
文物會變身?談院藏〈西周鳳鳥紋四足鬲〉的改制前後 張莅 陳東和 Click: 943, Rate: 0, Bookmark: 0
人氣國寶展.1-詩中有名物 何炎泉 林容伊 張莅 陳玉秀 陳建志 蔡慶良 Click: 753, Rate: 0, Bookmark: 0
國立故宮博物院前進日本京都國際博物館協會世界舞臺 康綉蘭 陳彥亘 王琤雯 Click: 630, Rate: 0, Bookmark: 0